همطناب من باش

همطناب من باش 

میدانی چرا ؟

وقتی میگویم حمایت و تو با قدرت میگویی آماده و من با اطمینان میگویم :

صعود میکنم ! 

به بلندای آرزوهایم با تو 

به آرامش و خوشبختیم با تو 

و میدانم هرگاه مسیری را به خطا گیره بگیرم و بلغزم 

حمایت من دست توست 

شاید پاندول شوم و معلق بمانم ولی میدانم تو هرگز دست ضامن خود را از احساس من 

جدا نخواهی کرد 

میخواهم مسیر عشق و آرامشم را با تو تاپ کنم علی خزایی

علی خزایی

/ 0 نظر / 72 بازدید