چهار قله به روایت تصویر

بنام خدا                              تمرینات هفتگی 

این هفته چهار قله 27 تیر 92

1 سرپرست برنامه علی خزایی

2 پژمان محمدی صالح

3وحید نصیری

4 امیرحسین رستمی

5محمد صدری

6محمود عزیزی

7مهدی عزیزی

8 وحید باب الحوائجی

9مجید باب الحوائجی10 حمید بختیاری

11 موسی میریز

12 امیر حمیدی 

13 فاطمه رستمی  14 مسعود قاسمی  15 دنیا باب الحوائجی 16 سنا باب الحوائجی 17 حمید باب الحوائجی 

 

برنامه شب مانی حرکت ازهمدان  ساعت17 روز پنجشنبه برگشت روز جمعه 27 تیر 92 ساعت 17 با تشکر از کلیه همنوردان این برنامه

شادو پیروز باشید     روابط عمومی باشگاه آرش همدان

/ 0 نظر / 76 بازدید