صعود به قله دماوند از جبحه شمالی به مناسبت شهادت مولای متقیان

                    بنام خالق کوهستان                                                                         برنامه صعود سرعتی به قله دماوند با کوله پشتی و برگشت از مسیر جبهه جنوبی 

سرپرست برنامه محمود عزیزی  صعود مشترک با گروه یاران 

حسن ازاد 

پوریا بوجاری 

تاریخ 9 مرداد 92 

/ 0 نظر / 49 بازدید