من ایمان داشتم که فوادم گم نشده....پیست اسکی همدان

سلام

من ایمان داشتم که فوادم گم نشده......

فواد توی قلبم بود.....

فقط چند لحظه ازش غافل شد ه ام....

عمو خزایی

باشگاه ارش همدان

/ 6 نظر / 6 بازدید
سارا

روحشان شاد

ارسلان معصومی

اکبر دیگه نیستی برف رو برامون بکوبی بی معرفت باز باید خودمون با اسکی بریم بیایم تا کوبیده بشه. پیش خودت نگفتی که دیگه فواد نیست جلو همه دراپاژ کنه که برفارو بکوبیم؟ آخه فواد رفیق نیمه راه حالا که رفتی کی یادم بده که باید تو مسابقه بشینم رو اسکیم آخه نامردا ما بدون شما چیکار کنیم؟ فواد امروز که جنازتو تو برفا دیدم تازه باورم شد که رفیق نیمه راه بودی. روحتون شاد.

ارسلان معصومی

اکبر دیگه نیستی برف رو برامون بکوبی بی معرفت باز باید خودمون با اسکی بریم بیایم تا کوبیده بشه. پیش خودت نگفتی که دیگه فواد نیست جلو همه دراپاژ کنه که برفارو بکوبیم؟ آخه فواد رفیق نیمه راه حالا که رفتی کی یادم بده که باید تو مسابقه بشینم رو اسکیم آخه نامردا ما بدون شما چیکار کنیم؟ فواد امروز که جنازتو تو برفا دیدم تازه باورم شد که رفیق نیمه راه بودی. روحتون شاد.

SH

زندگی خیلی کوتاه زمان زود میگذره هیچ کسی نمیدونه فردا چه اتفاقی میافته هرگز همدیگه را تنها نگذاریم همدیگه را دوست داشته باشیم تا بعداً باعت افسوس نشه یاد و خاطر دوستانمون گرامی ، روحشان شاد

محمد جواد شریفی

سلام امروز جمعه 21/11/90 داشتم از مراسم تشییع عزیزانمون برای غایبین صحبت می کردم که نتونستم و زار زار گریه کردم.عجب داغ سنگینی گذاشتی بر دل عاشقانت ای طبیعت تو که آرام بودی و سنگین چرا به یکباره خروشیدی؟ چرا تاریک دره؟چرا جمعه ظهر رو انتخاب کردی؟ وچرا این عاشقان خودت را؟ اما چی میشود کرد با این مصیبت جان کاه؟ خدایا خودت مرهمی باش بر دل و روح خانواده هایشان. و باید از همت پولادین و عزم جسورانه تک تک عزیرانی که فارغ از هرگونه چشم داشتی تن وجان و روح خود را نه تنها وقف خانواده های مرحومان بلکه وقف مردم ایران کردند تشکر وقدردانی کرد. و عجب پایان دردناکی بود که همه اقشار مردم برای این عزیزان مردمی چه گریستنها وچه آه کشیدنها داشتند. این مردم چه در باغ بهشت وچه در مراسم ختم عزیزانشان نشان دادند که فرزند و پدر وبرادر خود را از دست داده اند نه همشهریشان را.

منصوره

فواد دوست داشتنی و دلسوز بود خیلی ناراحت شدم وقتی خبرو شنیدم شوکه شدم یاد روزهای گذشته به خیر هرگز فراموشت نمی کنم