دوستان غار نورد توجه ....

دوستان غارنورد >>> توجه 
غار بگلیجه در استان همدان قرار دارد . چندی پیش بازدیدی از این غار کوجک و زیبا داشتم . تعدد کبوتران چاهی در چاه ابتدایی غار چشمگیر و تعدد کبوتران مرده و بیمار در کف چاه حیرت انگیز است ! 
محیط داخل این غار به شدت آلوده و بطور قطع منبع مهمی از عوامل بیماریزای ویروسی ؛ باکتریایی و قارچی است . پیشنهاد میکنم از ورود به این غار و پیمایش آن پرهیز کنید. در صورت ضرورت حتمن از ماسک مناسب استفاده کنید. رعایت نکات و اقدامات پیشگیرانه از ضروریات حضور در بگلیجه میباشد. 
احتمال ابتلای به بیماریهایی نظیر لپتوسپیروز ؛ درماتوفیت ؛ هیستوپلاسموز و برخی بیماریهای ویروسی دیگر نظیر آنفلوآنزای پرندگان وجود دارد. البته برای تائید تنوع میکربی و عفونی در این غار نیاز به اقدامات تشخیصی و نمونه برداری است که مستلزم صرف وقت و بکار گیری نیروهای متخصص است. 

دکتر مسعود حمیدی ...و.. علی خزایی

 

/ 0 نظر / 115 بازدید