خبر فوری (شماره 2) در مورد بهمن زدگان پیست اسکی همدان17/11/1390

خبری فوری شماره 2 پیدا شدن نفر دوم بهمن زده در پیست تاریکدره همدان

امروز همگی دست به دست هم برای یافتن گلهایی هستند که در برف خشمگین گرفتار شده اند و با کمک 4 دستگاه بیل مکانیکی منطقه به طور کامل در حال دگرگونی است تا قبل از خراب شدن وضعیت هوا همگی افراد بهمن زده پیدا شوند....

با تاسف بسیار طبق اعلام گروه تجسس کوهنوردان و سایر امدادگران حاضر در محل حادثه خانم اسکی بازی که گرفتار بهمن شده بود بنام خانم سمیه قهرمانی نیز در در ساعت 7:30 عصر امروز17/11/1390 پیکر بی جانش پیدا شد.........

روحش شاد و برای خانواده محترش ارزوی صبر داریم.

همچنین گزارش شد که در ساعت 9 امشب باتوم های مربی اسکی اقای فواد ازادیان

نیز پیدا شده....

/ 2 نظر / 6 بازدید
reza

فواد کجایی مرد! زود باش پیدا شو همه منتظریم ببینیمت

reza

فواد کجایی مرد! زود باش پیدا شو همه منتظریم ببینیمت