گزارش صعود به دیواره بیستون 27 مهر 92

 

 

بنام خدا

بیستون راعشق کندو شهرتش فرهاد برد                                                       رنج گل بلبل کشیدو بوی گل را باد برد 

 

سرپرست برنامه علی خزایی 

2 محمود عزیزی

3محمود نوروزی

4سجاد هوشمند

5امیرفرهاد  امینی 

برنامه دوروزه  از تاریخ 27 مهر92 الی 28 مهر 92 ساعت حرکت از همدان پنجشنبه 27 مهر 5صبح وبعد گذر از اسد اباد  2کنگاور 3 صحنه و بیستون ساعت 7صبح به زیر دیواره رسیدیم و بعد از چک ابزار و وسائل و بررسی تجهیزات افراد توسط سرپرست و انجام نرمشو گرم کردن بدن افراد اقدام به صعود از مسیر قرارگاه نمودیم  و تا پله 4 ادامه دادیم هدف از این برنامه تمرین و اجرای تکنیکهای صعود ضربدری و حمایت های موازی و ترکیبی و شناخت مسیر و تمرینات برپائی کارگاه توسط تک تک افراد به شیوه حمایت از پائین و حمایت ازبالا و حمایت از سر شانه و در نهایت تکنیکهای صعود کرده ای و سر طناب و تکنیکه های فرود و جمع کردن طناب  در روز اول بود که باموفقیت انجام شد و افراد همگی به سلامت در ساعت 17 به محل کمپ برگشتیم و برنامه روز دوم بعداز صرف صبحانه و چک کردن تجهیزات در ساعت 8صبح وبااجرای نرمش و گرم کردن بدن اقدام به چیدن مسیر توسط سرپرست در محل پشت دیواره فرهاد تراش نمودیم و نفرات چندین بار این مسیر را رکاب زدند و در نهایت همگی اقدام به صعود به داخل طاقچه نمودندو در این قسمت از تمرینات رکاب زدن و برپایی کارگاه داخل طاقچه و حمایت از بالا و فرود با دو طناب و تکنیک قرقره جهت فرود و جمع کردن مسیر و طناب در نهایت ساعت 15 همگی به محل کمپهابرگشتیم ودر ساعت 18 به سلامت به همدان رسیدیم در پایان باسپاس از همه همنوردانمان و همه کسانی که مارا دراجرای این برنامه یاری نمودند   شادو پیروز باشید   ali khazaei

 

 

باشگاه آرش همدانمحمود عزیزیمحمود نوروزیسجاد هوشمندفرهاد امینیعلی خزاییشادو پیروز باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 55 بازدید
بابک کوله پشتی

با سلام .دست مریزاد امیدوارم همیشه سرفراز ودر اوج باشین http://www.upfile.hj.cx/images/57y0ilkgjce3nthx2h3.jpg http://www.upfile.hj.cx/images/4f1ip514aq9hwc365vt9.jpg اراتمندتان بابک از تبریز

بابک کوله پشتی

با سلام .دست مریزاد امیدوارم همیشه سرفراز ودر اوج باشین http://www.upfile.hj.cx/images/57y0ilkgjce3nthx2h3.jpg http://www.upfile.hj.cx/images/4f1ip514aq9hwc365vt9.jpg اراتمندتان بابک از تبریز[گل]

آقای عزیزی

دوست داشتم تصاویر حرفه ای تری رو انتخاب می کردید مد نظر باشه.