آموزش صعود میمونی با یومار

بنام خالق کوهستان

 

صعود میمونی روش های گوناگونی دارد و می توان آن را با وسایل مختلفی انجام داد . مهمترین نکته در انجام این صعود صرف کمترین انرژی در حین این کار می باشد .معمولا صعود میمونی با دو یومار انجام می شود . اما روش دیگری نیز وجود دارد که با ترکیب یک gri gri و یومار انجام می شود . در این حالت گری گر ی به جای یومار دوم عمل نموده و به خاطر مکانیسم قفل کننده خود به صعود کننده امکان بالا رفتن از طناب را می دهد . مزیت دیگر این روش امکان استفاده از اثر قرقره ای است که با انداختن طناب به کارابین زیر یومار ایجاد می شود. و صعود کننده می تواند با ترکیب فشار پا بر روی رکاب و کشیدن طناب قرقره خود را راحت تر به بالا بکشد. عامل بسیار مهم در این روش فاصله بین صندلی صعود کننده با یومار است که این فاصله باید به اندازه یک دست باز باشد . در صورت استفاده از Dasiy Chain مشخص نمودن این فاصله بسیار آسان است

منبع : parsaei.com    شادو ژیروز باشید

/ 0 نظر / 12 بازدید