پیمایش تنگ ت.بیرون دزفول

برنامه پیمایش تنگ توبیرون دزفول  21 فروردین 94 

سپرست برنامه علی خزایی

سرپرست بانوان سمیرا رخت ملکی

شرکت کنندگان 

1..امیر پیرمیسی

2..امیرفلاه

3..علی  براتی

4..کیانوش خجسته

5..علی سهرابی

6..حسین ایرانی

7..هومن یاقوتی

8..علی خدابنده لو

9..محسن زنجانی

10..کبری قهرمانی

11..پریا ...  12 عاطفه محمدی

 

حرکت از همدان ساعت 24 روز هفتم فروردین از همدان بعداز گذرا شهرهای ملایر  بروجرد خرم آباد ودرفول ساعت 8شت صبخ روز هشتم فروردین به دزفول رسیدین .. بلافاصله به طرف دره توبیرون در منطقه شیهون حرکت کردیم تعدارتی مسافتی در خدود 30 کیلومتر قبی از یک شسب تند به قسمتسمت چپ جاده پیچیدیم و وارد جاده پر پیچ . خم و پرسنگلاخی شدیم که تا ورودی دره خدود 45 دقیقه طول کشید و قبل از یک دامداری مخروبه از مینیبوس پیاده شدیم . . با توضسحات سرپرست برنامه و هماهنگی افراد وارد دره شدیم و با مناظزی بسیار دیدنی و غیر قابل توصیفی روبرو گردیدم .آبشارها و آبچکانهایی بسیار زیبا در مسیر پیمایش  قابل مشاهده بود هوا آبسیار مطبوع و بهاری و مناظر زیبا که حدودا چهارساعت از وقتمان را گرفت کیاهان و درختان زیبای منطقه  و گاهای وحشی که به محیط زیبایی خاصی بخشیده بود .از قبیا پرسیاوشان و انواع زالزالک.و رودخانه ای با آب زلال و ماهیانی که از توحراسی ندارند .دره در چند نقطه آنقدر تنگ میشود که یک نفز هم به مشگل میتواند ردشود ..ودر نهایت به علت اینکه هوا به سرعت در حال تاریک شدن بود مجبور به برگشت شدیم و قبل از تاریکی شب به دزفول رسیدیم و جهت ادامه برنامه  آبشار شوی به استراحت در داخل پارک  کمپهار دایر نمودیم            ali khazaei

شادو پیروز باشید 

/ 0 نظر / 206 بازدید