گزارش تصویری برنامه تمرینی سنگنوردی بروی دیواره خورزنه

بنام  مهر آفرین 

شرکت کنندگان در این برنامه   سرپرست برنامه علی خزایی

 

1 محمود عزیزی 

2 محمود نوروزی

3سجاد هوشمند 

4 سیامک حکمتی نژاد 

5وحید نصیری 

6 محمد مرادی 

7محمدابراهیم صدری

تاریخ اجرای برنامه 22شهریور 92

محل اجرا دیواره خورزنه 

تمرینات  ایجاد کارگاه و شناخت ابزارهای رایج کوهنوردی شناخت گیره ها واستفاده صحیح از آنها تمرینات صعود طبیعی و فرود از کلاهک

شادو پیروز باشید 

 

/ 0 نظر / 161 بازدید