خبر جهت اعضا (12/10/1390)

با درود

طبق تصمیم کمیته محترم فنی تمامی اعضا بایستی موارد ذکر شده در ذیل را تهیه و همراه خود در برنامه ها داشته باشند:

1.طناب شماره 7  به طول 7 متر

2.کارابین پیچ    1 عدد

3.هشت فرود   1 عدد

4.در صورت امکان هار نس

جهت تهیه اقلام فوق با اقای حیدری هماهنگی انجام شود.

تلفن تماس :09183121237

/ 0 نظر / 5 بازدید