باشگاه کوهنوردی آرش همدان

کوهنوردی ، سنگ نوردی ،اسکی ، غا رنوردی طبیعت گردی دوچرخه کوهستان

دانلود کنید- مطالب بسیار مهم مورد نیاز برای کوهنوردان
نویسنده : موفق ; خزایی - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٤

تنفس
• بهتر است دم از طریق بینی انجام شود زیرا تنفس از دهان باعث خشکی گلو، تشنگی و احیانا سرماخوردگی و عفونت گلو
م یشود؛ ولی در ارتفاعات هنگام دم م یتوان هم از بینی و هم از دهان استفاده نمود )با نسبت 70 به 30 درصد(؛ چون استفاده
صرف از بینی به رغم مزایای آن، به دلیل حجم هوای ورودی کمتر، گاهی اوقات امکا نپذیر نیست.
• هنگام بازدم باید هوای درون ریه را محکم از دهان خارج کرد، تا بتوان از حجم هوای مرده داخل ری ه تا حد امکان کاست
و هوای پر اکسیژن را جا یگزین نمود. تعداد دم و بازدم، به عواملی چون ارتفاع، آمادگی جسمانی، شیب مسیر، طول قد مها
حجم ریوی، میزان رطوبت هوا و نحوه قرارگیری سر و گردن بستگی دارد. در شیب تند و ارتفاع بالا با یک گام دم و با گام
بعدی عمل بازدم را انجام م یدهیم.
گا مبرداری
• در هر گام باید اجازه دهیم پای.................

ادامه مطالب را از لینک پایین دانلود کنید...

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://arashclub.persiangig.com/document/Mataleb.rar


comment نظرات ()